Euroopa Parlament kiitis heaks sõidukite heite vähendamise eesmärgid

Foto: Shutterstock

Euroopa Parlament kiitis paketi „Eesmärk 55“ raames heaks uute sõiduautode ja väikeste kaubikute CO2 heite vähendamise eesmärgid.

Uue määruse kohaselt tohib EL-is alates 2035. aastast müüa ainult selliseid uusi sõiduautosid ja kaubikuid, mis ei tekita üldse CO2 heidet. 2030. aastaks on seatud heite vähendamise vahe-eesmärgid, mis on sõiduautode puhul 55 protsenti ja kaubikute puhul 50 protsenti 2021. aasta tasemest.

Komisjon esitab 2025. aastaks metoodika CO2 heite arvestamiseks EL-i turul müüdavate sõiduautode ja kaubikute kogu olelusringi jooksul ja teeb vajaduse korral seadusandlikud ettepanekud. Ühtlasi jälgib komisjon 2026. aasta detsembrini heite piirväärtuse ning tegeliku kütuse- ja energiatarbimise andmete erinevust, esitab tootjate CO2 eriheite kohandamise meetodite kohta aruande ja koostab vajalikud järelmeetmed.

Tootjatele, kelle tootmismaht on väike ehk 000–10 000 uut autot või 1000–22 000 uut kaubikut aastas, võib teha erandi kuni 2035. aasta lõpuni, ning neile, kes registreerivad aastas vähem kui 1000 uut sõidukit, jääb erand kehtima ka pärast seda. Praegu kehtivad tootjatele, kes müüvad rohkem heitevabu või kuni 50 g CO2/km heitega sõidukeid, on väiksemad CO2 heite vähendamise eesmärgid, kuid see süsteem kaotatakse järk-järgult aastaks 2030.

Alates 2025. aasta lõpust avaldab komisjon iga kahe aasta järel maanteeliikluse heitevabaks muutmise eduaruande.

Määrus kiideti parlamendis heaks 340 poolt- ja 279 vastuhäälega, erapooletuid oli 21.

Raportöör Jan Huitema ütles, et uus määrus soodustab heiteta ja vähese heitega sõidukite tootmist, mis on väga oluline, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. “Muutsime ulatuslikult 2030. aasta eesmärke ja kehtestasime 2035. aastaks nullheitenormid. Sellega tagame autotööstusele selge perspektiivi ning ergutame tootjaid innovatsioonile ja investeeringutele. Heitevabad autod muutuvad tarbijale odavamaks, kasutatud sõidukite turg tekib kiiremini ning säästev autosõit saab kõigile kättesaadavaks.“

Nüüd peab uue määruse teksti ametlikult heaks kiitma ka nõukogu. Varsti pärast seda avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas.

14. juulil 2021 esitas komisjon paketi „Eesmärk 55“ raames seadusandliku ettepaneku uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2 heite normide muutmiseks. Ettepaneku eesmärk on aidata saavutada EL-i 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärgid ning ergutada uuendusliku heitevaba tehnoloogia väljatöötamist.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Autogeeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal reedel uudiskirja, kuhu on valitud Autogeeniuse nädala parimad lood, mida saad nädalavahetusel rahulikult lugeda.