Transpordiameti reid leidis pooltes Tartu ja Viljandi sõidukite kauplustes müügilt puudulikud tooted

Müüa võib, aga peab olema selgelt tähistatud, et toode ei ole mõeldud kasutamiseks avalikus liikluses. Fotod: Transpordiamet

Transpordiameti sõidukite järelevalve üksus tegi Viljandis ja Tartus kahepäevase kontrollreidi mootorsõidukeid ning nendele mõeldud varuosi ja lisavarustust müüdavatesse kauplustesse. Poodidest avastati mitmeid nõuetele mittevastavaid tooteid, mida ei tohi avalikel teedel kasutada.

Kokku kontrolliti kümmet poodi, millest viies tuvastati puudusi, mille osas tuleb asjaolude välja selgitamiseks läbi viia täiendavaid menetlustoiminguid. Arvestades hooajalist eripära olid fookuses elektrijalgrattad, mopeedid ning mootorrattad. Samuti kontrolliti müüdavaid varuosi nagu näiteks mootorratta peegleid, sõidukite valgustusseadmeid, pidurisüsteemi komponente ning väljalaskesüsteemi osi.

„Peamisteks tuvastatud puuduseks oli tüübikinnituse märgistuse puudumine. Selliste toodete kasutamine avalikel teedel ei ole lubatud, kuna toode ei pruugi olla nõuetele vastav. Lisaks ei ole täpsemalt teada, kuidas toode on valmistatud ning kas seda on ka eelnevalt katsetatud,“ selgitas Transpordiamet sõidukite järelevalve üksuse juhataja Robert Rimm.

„Tüübikinnituseta toodete müük ei ole keelatud, kui tootja on lisanud tootele, toote karbile, või tootega kaasas olevasse dokumentatsiooni info, mis välistab toote kasutamise liikluses.“

Tüübikinnitamata toodete kasutusotstarbe määrab tootja ehk enamasti on sellised tooted märgistatud sõnadega „only for off-road use“ või „not for use on public roads“ ning mõeldud kasutamiseks väljaspool avalikke teid.

„Sellest tulenevalt paneme poepidajatele südamele, et kaupa tarnitaks usaldusväärsetest kohtadest ning enne kauba müügile panekut veendutaks, kas toode peab omama tüübikinnitust, kas toode on nõuete kohaselt märgistatud ning kas toote kohta käiv info, sh kasutusotstarve, on klientidele selgesti leitav ja arusaadav. Selliste turujärelevalvereidide jätkumine on kindlasti tarbijate huvides,“ märkis Rimm.

Mida tuleb teha enne toote turule toomist?

  • kontrollige toote esmast ettenähtud kasutust tootja poolt ja kas toode kannab tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada.
  • kontrollige, kas toode kannab vastavusmärgist (andmesilti).
  • veenduge, kas tootja on märkinud oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või kui see ei ole võimalik, siis pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.
  • veenduge, et tootel on kaasas vastavustunnistus, kasutusjuhend ja ohutusteave.
  • kontrollige, et tarbijale turul kättesaadavaks tehtava tootega on kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave.
  • vajadusel pöörduge abi saamiseks Transpordiameti poole ja küsige, kas sõiduk, selle varuosa, varustus või seadmestik vastab kõigile nõuetele.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal reedel

Telli Autogeeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal reedel uudiskirja, kuhu on valitud Autogeeniuse nädala parimad lood, mida saad nädalavahetusel rahulikult lugeda.