Vaata, milline näeb välja Nõmme keskuse ristmiku eskiislahendus

Riigihanke raames valmis Teedeprojekt OÜ-l eskiislahendus Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimiseks. Kuigi ristmik ei muutu ehitustööde käigus palju peaksid muudatused olema piisavad, et selle läbimine oleks kiirem, turvalisem ja mugavam kõigile liiklejatele. Eskiislahenduse raames valminud 3D piltidelt selgub, et jalakäijate tarbeks on ristmikul üks ohutussaar.

Üle viie sõiduraja kulgev ülekäigurada on kaetud erilahendusega, mis eskiisi kohaselt on kas graniitkivi, confalt segu, värviline betoon vm. Ristmiku ümber tuleb juurde haljastust ning pinke.

Projektiga saab lähemalt tutvuda kolmapäeval, 18. oktoobril kell 18 Nõmme Maja aulas. Ristmiku projekti puudutavaid ettepanekuid ootab Nõmme linnaosa valitsuse arhitektile 30. oktoobriks.