Mullu registreeriti tarbijakaitses üle 200 kasutatud autodega seotud pöördumise. Kuidas neid probleeme vältida?

Foto: Shutterstock

Rubriiki toetab

Kasutatud sõidukite ostmisega seotud tarbijakaebused on jätkuvalt väga sagedased ning moodustavad arvestatava osa tarbijavaidlustest.

Kuidas vältida pettasaamist ja millist eeltööd peab õnnestunud tehingu nimel alati tegema, selgitab TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi jurist Reelika Rohumets.

Kontrolli sõiduki tausta

Enne kasutatud auto ostmist tuleks kontrollida Eestis arvel olnud auto tausta, varasemat kasutus- ja hooldusajalugu ning omanikke. Transpordiameti e-teeninduses avanevas uues vahekaardis saab infot sõiduki varasema kasutuse ja tehnoülevaatuste kohta.

Liikluskahjude ja liiklusõnnetustes osalemise kohta saab infot liikluskindlustuse kodulehelt avaneb uues vahekaardis. Soovi korral on võimalik tellida tasulise teenusena ka sõiduki taustakontroll.

Tee kindlaks, kes autot müüb – eraisik või juriidiline isik

Ost eraisikult võib olla soodsam, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus. Kui autot müüb juriidiline isik, siis saab infot või teavet firma kohta krediidiinfo kodulehelt avaneb uues vahekaardis ja äriregistrist avaneb uues vahekaardis.

Täiendavat infot müüja tausta, varasemate tehingute ja usaldusväärsuse kohta leiab ka veebifoorumitest. Ohumärk võib olla, kui firma on tegutsenud väga lühikest aega ja ettevõttel on maksuvõlad. Mõistlik on kontrollida, kas juriidiline isik ei ole kantud nn musta nimekirja avaneb uues vahekaardis.

Veendu sõiduki korrasolekus

Auto ostueelsesse kontrolli kaasa spetsialist, kes oskaks hinnata sõiduki tehnilist seisukorda. Sõiduki saab üle vaadata tehnoülevaatuse teenuse osutaja või vastava sõiduki volitatud hooldus- ja remondiettevõte.

Auto tuleb üle vaadata hästi valgustatud tingimustes, et oleksid näha võimalikud välised kerevigastused, roostekahjustused, aknaklaaside, valgustusseadmete ja rehvide seisukord. Kontrollida kindlasti ka auto erinevate sõlmede korrasolekut (valgustid, konditsioneer, kojamehed, signalisatsioon, helisüsteem jne). Lisaks väliselt tuvastatavatele vigadele on vajalik varjatud vigade avastamiseks teha diagnostika.

Tee proovisõit

Mõistlik on kauplejaga kokku leppida piisavalt põhjalik ja pikk proovisõit, et saaks sõita ka maantee kiirusel. Nii tulevad välja võimalikud probleemid: kas kõik käigud lähevad sisse, võimalik müra ja vibratsioon, kas auto kisub ühele poole, ujub teel, undab jms.

Sõiduki tavaoludes kasutamine võimaldab tuvastada auto seisukorra ka nende vigade osas, mida ostueelsel ülevaatusel ei tuvastatud. Samuti annab see kindluse, et väljavalitud sõiduk vastab ootustele kasutusmugavuse ja teiste omaduste osas.

Müüja ei saa lepingus vabastada ennast vastutusest auto varjatud puuduste eest, kuid ka ostjal on hoolsuskohustus asi üle vaadata ja auto seisukorraga tutvuda. Ilmselgete puuduste korral on hilisemate pretensioonide esitamine keeruline. Puuduste tuvastamisel leppige kokku, kes vastutab ja tasub nende kõrvaldamise eest.

Vormista vajalikud dokumendid

Oluline on sõlmida kirjalik müügileping, kus on fikseeritud auto müüja (kontaktid), hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Lisaks tuleb lepingusse kirja panna kõik (eritingimused), milles ostja ja müüja on kokku leppinud, sh ka auto tuvastatud puudused ja muu. Hea oleks kokku leppida ka see, kuidas toimitakse sõidukil tehniliste probleemide tekkimisel, kus, kuidas ja millistel tähtaegadel vead kõrvaldatakse.

Võimalusel tasu ostu eest pangaülekandega. Selliselt jääb tehingust jälg ja kokkulepitud sõiduki maksumust on ka hiljem lihtsam tõendada. Samuti on mõistlik säilitada müügikuulutus, sõiduki tehnilist seisukorda kirjeldavad dokumendid jm tehinguga seonduv.

Mida teha probleemide korral?

Sõltumata sellest, kas kaupleja annab sõidukile nii-öelda garantii või mitte, on ostjal õigus juriidilisest isikust kauplejale esitada kahe aasta jooksul pretensioone ka kasutatud sõiduki ostmisel. Esimese aasta jooksul on kauplejal kohustus tõendada, et sõiduk vastas kokkulepitule.

Puuduse tuvastamisel peab sellest kauplejat viivitamatult teavitama. Sõidukit ei tohiks edasi kasutada, eriti puuduse korral, mis võib sõidukit täiendavalt kahjustada. Kauplejal on õigus sõiduk üle vaadata ja pakkuda olukorrale lahendus.

Puuduse olemasolu ei anna automaatselt õigust lepingust taganeda ja raha tagasi saada. Eelkõige võib nõuda müüjalt asja parandamist või puudusega detaili asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Probleemi lahendamisel peab omavahel tegema koostööd.

Kui suuliselt kokkuleppele ei jõua, siis tuleks esitada kauplejale vabas vormis kirjalik kaebus, milles on välja toodud konkreetne nõue. Kaupleja on kohustatud vastama kaebusele 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest.

Kui kaupleja ei vasta või ostja ei nõustu saadud vastusega, siis saab pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole. Avaldusele tuleb lisada koopiad kõikidest asjassepuutuvatest dokumentidest (arve, maksmist tõendav dokument – maksekorraldus pdf kujul, ostu-müügileping, sõiduki registreerimistunnistus, võimalusel sõiduki müügikuulutus, kaebus kauplejale, kaupleja vastus jne). Kindlasti peab olema valmis oma väiteid tõendama ja nende kohta tõendeid esitama!

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal reedel

Telli Autogeeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal reedel uudiskirja, kuhu on valitud Autogeeniuse nädala parimad lood, mida saad nädalavahetusel rahulikult lugeda.