Oluline teada: milliseid lampe tohib liikluses kasutada?

Foto: Shutterstock

Rubriiki toetab

Moodsad ja võimsad tuled on enamiku vanemate (hobi)autode omanike sõnul ainuke kaasaegne asi, millest nad puudust tunnevad. Osa astubki sammu kurtmisest kaugemale ja paigaldab võimsamad tuled, aga see ei tarvitse olla väga seaduslik tegevus.

Suurim probleem on muidugi vastusõitjate pimestamine. Mõnikord on selle probleemi põhjuseks tulede valesti reguleerimine või sõiduki liiga raske koorem, kuid peamiselt on tulede eredus tingitud sellest, et kasutatakse lampe, mis pole mõeldud tavatarbijatele või ei vasta kehtestatud nõuetele. Viimased on aga seadustes väga konkreetselt sätestatud ja toomegi siin loos võimalikult lihtsalt ja konkreetselt välja kõik olulised asjad, mida teada, et autosse saaks õiged tuled.

Iga auto kasutusjuhendis on kirjas, milliseid lampe tuleb sõiduki laternatesse paigaldada. Neid juhiseid tuleb järgida, sest laternate reflektorid on ehitatud selliselt, et annavad parima valgusvihu siis, kui neis kasutatakse just neid lampe, mis on välja toodud juhendis.

Peamisi lambitüüpe on kolm

Hõõglambi nõuetele vastavust tõendab tüübikinnitusmärk E, mille tunneb ära ovaali järgi, mille taga on täht E ja number, mis tähistab riigi koodi, kus tootele on väljastatud tüübikinnitustunnistus.

Rohkelt piktogramme, aga esmajoones tuleb otsida R-tähega tüübikinnitust, pildil siis R37.

Hõõglambi pakendilt tuleb otsida tähist R37, mis näitab vastavust meil kehtivatele seadustele. Kui hõõglambil on kirjas mõni muu märgistus kui R37, tähendab see, et lampi ei tohi paigaldada avalikel teedel liikleva sõiduki välisvalgustusse. Ksenoonlampidel on erinev alus, mis on sisse ehitatud ka ksenoonlampidele mõeldud laternasse ja karbil peab olema märgistus R99 või 99R. Eestis liiklusesse lubatud LED-lampide karbil peab olema märgistus R128 või 128R. Kui pakendil on mõni muu numbrikombinatsioon, näiteks R10, siis ei tohi lampi kasutada sõidukites, millega liigeldakse avalikel teedel.

Oluline on teada, et eriti just odavamad ksenoon- ja LED-lambid ei pruugi vastata tüübikinnitusele, ehkki näiliselt on nõuded täidetud. Iseäranis tuleb seda jälgida lampide tellimisel veebipoest. Halogeenlampidel, mis imiteerivad ksenoonlampe või mille valgus on muud värvi kui valge, võib märgistus puududa.

Millised lambid on keelatud?

LED- ja ksenoonlampidel ning muundurkomplektidel, mis on loodud halogeenlampide asendamiseks ksenoonlampidega, ei saa olla nõuetekohast tüübikinnitust. Kuna neil lampidel puudub tüübikinnitus, ei ole neid lubatud paigalda avalikel teedel liiklevatele sõidukitele. Sama kehtib ka teiste tüübikinnituseta lampide kohta. Kui kasutate sellist valgustust oma autos, tähendab see, et sõidate ringi sõidukiga, mis ei vasta liiklusseaduses sätestatud tehnilistele nõuetele ning riskite sellest tulenevate tagajärgedega (trahv, kordusülevaatus või ülevaatuselt mitte läbisaamine).

Oluline on tähele panna, et tüübikinnituseta valgustite müük ja mõnel juhul ka kasutamine ei ole otseselt keelatud. Silmas tuleb pidada lambi otstarvet ja kasutamise kohta. Lubatud on näiteks lambid, mida kasutatakse professionaalsetel eesmärkidel, sealhulgas võidusõiduks, põllumajandussektoris või teatud alustel auto sõitjateruumis. Tüübikinnituse puudumisel peab tootel tüübikinnitust välistava märgistuse kõrval olema siiski CE-märgistus.

Küll aga on keelatud tarbijaid eksitava infoga toodete müük ja nende kasutamine. Seetõttu tasub lampe ostes lugeda hoolega nii tootekirjeldust kui ka kontrollida tootemärgiseid.

Kuidas valet toodet ära tunda?

Lisaks võidakse üritada tarbijaid eksitada sellega, et märgitakse karbile küll korrektne tüübikinnituse viide, kuid tegelikkuses tootel tüübikinnitus puudub. Selle kontrollimine on muidugi keerulisem. Esimesena tuleb silmas pidada, et üht tüüpi lambile ei ole võimalik väljastada teise lambi tüübikinnitust. Seega ei saa näiteks LED-lambil olla tüübikinnitust R37 või R99 ja ksenoonlambil tüübikinnitust R37 või R128.

Teine vihje, et tootel ei ole tegelikult tüübikinnitust, võib olla see, et tootel ja/või karbil on peale tüübikinnitusmärgi ka CE-märgis. Kui toode on tüübikinnitusega, ei ole CE-märgist tootele või karbile enam vaja. Ainuüksi CE-vastavusmärgise olemasolu pakendil viitab sellele, et toodet ei ole testitud ning sel pole tüübikinnitust ja seetõttu ei tohi seda kasutada ega müüa sõidukite valgustina avalikel teedel liiklemiseks.

Lampe ostes tasub jälgida ka seda, et tootekirjelduses välja toodud kasutusotstarvet toetaksid ka vastavad märgistused. On tulnud ette, et H-alusel LED- ja ksenoonvalgustite pakendil paistavad säravad esituled ning tootekirjeldus toob välja, kui lihtne on neid halogeenvalgusti asemele paigaldada ja kui suur on nende valgustugevus, kuid samas on pakendil piktogramm või märgis, mis välistab lambi auto välisvalgustina kasutamise. Selliste valgustite müümine on keelatud.

Kui on odav, siis on kahtlane

Tüübikinnitusnõuet välistava märgistuse võib nii pakendil kui ka tootega kaasas olevas dokumentatsioonis ette näha ainult tootja. Müüja ei saa seda hiljem peale kleepida. Kahtluse korral tuleb küsida müüjalt välja­võtet originaalpakendist.

Veel võiks kahtlust äratada väga soodne hind. Pidage meeles, et tüübikinnitus tähendab tootjale täiendavaid kulutusi ja pole kuigi tõenäoline, et ta saab endale lubada lampide müümist paari euro eest. Paljusid lampe pakutakse veebisaitidel väljaspool Euroopa majanduspiirkonda. Sel juhul on suur oht, et ostate lambi, mida võib müüa näiteks Hiinas, kuid mitte Euroopas. Seega kontrollige hoolikalt, kas toode vastab nõuetele.

Kui nõuetele mittevastavate lampide kasutamine on eelkõige problemaatiline ohutuse kohalt ning võib tekitada liiklusohtlikke olukordi, siis arvesse tuleks võtta ka kahtlase tule sobivust auto muude süsteemidega. Teatud juhtudel võib vale pirn rikkuda auto elektroonikasüsteemi. Samuti tasuks mõelda tule vastupidavusele. Kui tootja sahkerdab tüübikinnitustega ning püüab lampe müüa võimalikult odavalt, siis kui palju ta panustab kvaliteedile? Seega kui auto laternate valgustusvõime tundub liiga väike, siis tuleks pigem kaaluda auto vahetamist, tuleklaaside hooldust või silmakontrolli, mitte lahendada olukorda soodsate ja märgisteta pirnidega.

Lugu valmis koostöös Transpordiametiga.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal reedel

Telli Autogeeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal reedel uudiskirja, kuhu on valitud Autogeeniuse nädala parimad lood, mida saad nädalavahetusel rahulikult lugeda.